Provinciehuis Noord-Brabant, lichtprojectie, fotograaf Marc Bolsius

Brabant Branding

Team Brabant Branding werkt aan de versterking van het gewenste profiel van de regio Brabant. Dat in samenwerking met een groot aantal partners. Hier lees je de hoofdlijnen van de branding strategie.

Brenna question

Branding strategie, waarom eigenlijk?

Brabant is dé kennis- en innovatieregio bij uitstek, de regio in Nederland waar het prettig werken, wonen en recreëren is. Deze perceptie van Brabant speelt een belangrijke rol bij de beslissing van ondernemers, kenniswerkers en studenten om zich te vestigen in Brabant. Versterking van dit positieve beeld het kerndoel van de branding strategie.

Topprioriteit

Het Bestuursakkoord 2015-2019 van de provincie Noord-Brabant geeft prioriteit aan deze ambitie. Het instrument branding moet het gewenste beeld van Brabant versterken. Het Team Brabant Branding – onderdeel van de afdeling Internationale Zaken van de provincie Noord-Brabant- heeft de taak de branding strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Het team werkt hierbij samen met een groot aantal partijen.

Branding in kernwoorden

Branding is bouwen aan een merk, in dit geval het merk ‘Brabant’. Brabant branding zet in op acties die leiden tot meer bekendheid van de regio en een positieve reputatie. Drie merkwaarden van Brabant vormen hierbij het vertrekpunt (zie verderop). 
Branding is niet hetzelfde als marketing. Branding is erop gericht om positieve gevoelens bij doelgroepen op te wekken, passend bij het gewenste imago. Marketing zet doelgroepen aan tot daadwerkelijke actie, tot investeringen, vestiging of bezoek. Dat doen bijvoorbeeld de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en VisitBrabant. Brabant branding is dus ondersteunend en faciliterend aan de marketingdoelstellingen van anderen.

Branding, de opbrengst

Branding geeft bekendheid aan de regio Brabant als Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie. Branding ondersteunt hiermee de economische en internationale doelen die de regio heeft op investeringen, handel, innovatie en samenwerking met andere regio’s. Kortom, branding gaat indirect om werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Doelgerichte samenwerking

Team Brabant Branding werkt bij de profilering van Brabant samen met een groot aantal partners. Om er een paar te noemen: Brainport Eindhoven, BOM, VisitBrabant, BrabantC, AgriFood Capital, diverse Campussen en de universiteiten in Tilburg en Eindhoven. 
Zij en nog veel meer partijen spelen op het gebied van regiobranding een belangrijke rol. Team Brabant Branding zorgt zo effectief mogelijk voor een eenduidige boodschap/uitstraling van al deze partijen wanneer zij beeldbepalend acteren in of communiceren over Brabant. Dat heet ‘place brand management’ en is nodig omdat branding alleen effectief is als alle betrokkenen hetzelfde verhaal vertellen: de spannende en indringende story van Brabant. Centraal in dit verhaal staan de drie merkwaarden die de regio zo bijzonder maken.

Drie merkwaarden

Brabant hanteerde tot voor kort de waarden high tech/ high touch. Succesvol in ondernemerschap, kennis en innovatie (high tech), maar ook Bourgondisch, gastvrij en gemoedelijk (high touch). Die waarden zijn recent onder de loep genomen en beoordeeld als passend, maar te algemeen. Met de samenwerkingspartners zijn de waarden daarom aangescherpt. Gekozen is voor de volgende drie brand- of merkwaarden die Brabant uniek maken. Het zijn de dragers van de Brabantse identiteit. 

Het gaat om:

  • Courageously Unconventional (creatief, mogen ‘pielen en proberen’, ambitieus, op zoek naar verandering, grensoverschrijdend)
  • Purposefully Collaborative (samenwerkend, zowel lokaal als internationaal)
  • Remarkably Immersive (meeslepend, deel worden van de gemeenschap)


On-brand en off-brand

Evenementen, attracties, campagnes en projecten die aansluiten bij de drie brandwaarden noemen we ‘on-brand’. Activiteiten die niet passen bij de drie waarden zijn ‘off-brand’.
De inzet van team Brabant Branding is dat partners hun beeldbepalende activiteiten zoveel mogelijk on-brand organiseren, qua inhoud én vorm. Naast advisering heeft het team hiervoor drie instrumenten.

Het brandfilter

Het brandfilter is ontwikkeld als hulpmiddel voor organisaties en overheden om keuzes te maken om zoveel mogelijk on-brand te handelen. Het filter kan ook worden gebruikt als maatlat bij subsidiëring of cofinanciering. De Provincie Noord-Brabant, BOM en VisitBrabant zijn met elkaar overeengekomen het filter te gaan gebruiken. Voor deze partijen geldt een inspanningsverplichting in tegenstelling tot een resultaatverplichting: dit wil zeggen dat Brabant Branding de verantwoordelijkheid heeft voor het inzetten (haar inspanningen richt) op die activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago.

Kennisplatform Brabant Branding

Het Kennisplatform Brabant Branding is het samenwerkingsverband van partners dat zich de komende jaren actief inzet voor de branding van de regio Brabant. Het gaat om communicatiespecialisten van (tot nu toe) een vijftiental organisaties en overheden.
Voor het Team Brabant Branding is dit platform een belangrijk instrument om haar rol als ‘place brand manager’ op een effectieve manier in te vullen. 
Het platform komt vier keer per jaar bij elkaar voor kennisdeling, inspiratie, planning en evaluatie. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit wordt ook projectmatig samengewerkt, in wisselende samenstelling.

Brabant Brandbox

Doel van de strategie is dat alle partijen die over de regio communiceren een eenduidig verhaal vertellen. Daarvoor is o.a. de Brabant Brandbox ontwikkeld. Deze online gereedschapskist is bedoeld voor partners, pers en andere partijen die over Brabant communiceren. Te vinden zijn foto’s, video’s, teksten en inspirerende (on-brand) voorbeelden, vrij van rechten en logo’s. De brandbox maakt het mogelijk en makkelijk om het Brabant-verhaal te vertellen, passend bij de drie merkwaarden.

Geen logo maar woordmerk

De inhoud staat in de branding strategie centraal. Daarom is geen nieuw logo ontwikkeld. Doelgroepen moeten immers de regio kennen op basis van relevante content, en niet op basis van een logo. Er is echter wel een zogenaamd woordmerk beschikbaar. Indien er behoefte is aan een opgemaakte ‘noemer’ of naam voor een stand, een evenement, als kop boven een projectplan etc., dan is het woordmerk vrij te gebruiken. Het is echter geen verplichting (zoals een logo vaak wél is).

Foto: Brabant Branding

Monitoring

Monitoring is onderdeel van de branding strategie. Door regelmatig te meten en te evalueren, kunnen de bakens op tijd worden verzet. Bij deze monitoring wordt bijvoorbeeld het gebruik van de Brabant Brand Box gemeten en de tevredenheid onder de gebruikers. Ook wordt nagegaan of de betrokken partners (en dan met name de Provincie Noord-Brabant, VisitBrabant en BOM) aan hun inspanningsverplichting hebben voldaan bij het gebruik van het brandfilter.

Samen het verschil maken

De branding van de regio Brabant is een complex proces met inzet van veel partijen. Samenwerking is daarbij cruciaal. Dat past ook bij de merkwaarden van Brabant: elkaar opzoeken, de ander ruimte geven en samen succes creëren.
Alleen samen maken we het verschil!

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wil aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in het privacy- en cookiestatement.